Mở rộng kênh phân phối cùng Aemi ngay!
đăng ký phân phối sỉ
MẠNG LƯỚI 2000+ CHỦ SHOP
Tiếp cận tập khách hàng lớn với khối lượng đơn hàng đều đặn
CÔNG CỤ QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Áp dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình và công sức bán hàng
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
Tư vấn chiến lược, gợi ý chính sách kinh doanh dựa trên dữ liệu thị trường