Quy trình thanh toán

Trước khi click vào “Tiến hành đặt hàng” người mua phải lựa chọn hình thức thanh toán bằng Chuyển khoản hoặc COD – Thanh toán khi nhận hàng.

Đối với hình thức thanh toán khi nhận hàng, chỉ áp dụng cho đơn hàng có giá trị dưới 10.000.000 đồng.

Nếu người mua lựa chọn hình thức “COD – Thanh toán khi nhận hàng“, người mua sẽ thanh toán giá trị đơn hàng cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.

Nếu người mua lựa chọn thanh toán “Chuyển khoản“, khi màn hình hiển thị thông báo đơn đặt hàng thành công cùng với hướng dẫn chuyển khoản.

Người mua sẽ thanh toán cho người bán thông qua chủ sở hữu aemi.vn. Theo từng chu kỳ thanh toán aemi.vn sẽ tiến hành đối soát công nợ với người bán và thanh toán phần còn lại cho người bán sau khi các bên xác nhận bằng văn bản giấy hoặc email.